Βιολογική Μελισσοκομία

Ο μελισσοκόμος που θα ασκήσει τη μελισσοκομία με τους κανόνες της βιολογικής θα πρέπει να είναι πάνω από όλα καλός μελισσοκόμος, ευαισθητοποιημένος στο περιβάλλον και γνώστης των κανόνων της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής.

Οι κανόνες αυτοί παρατίθενται στην συνέχεια ως οι ελάχιστες δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι μελισσοκόμοι ανεξάρτητα του τρόπου εξάσκησης της μελισσοκομίας και σε συνδυασμό με τους κανόνες άσκησης Βιολογικής Μελισσοκομίας του ΕΚ 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2007 για την βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων αποτελούν το πλήρες πλαίσιο που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την παραγωγή «Βιολογικών μελισσοκομικών προϊόντων»