Λογότυπο και σήμανση

Ο Κανονισμός της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η καλλιέργεια των φυτών, η εκτροφή των ζώων καθώς και η επεξεργασία των τροφίμων και των ζωοτροφών, προκειμένου να σημανθούν ως βιολογικά. Επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με τον Κανονισμό της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία για όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. Είναι επίσης υποχρεωτικό στη σήμανση να περιλαμβάνεται ο κωδικός των οργανισμών ελέγχου που ελέγχουν και πιστοποιούν επιχειρηματίες για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Αυτό το καθεστώς σήμανσης σχεδιάστηκε για να εμπνεύσει σε εσάς αλλά και σε άλλους καταναλωτές στα κράτη μέλη της ΕΕ εμπιστοσύνη σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής των προϊόντων που αγοράζετε. Ο λογότυπος της ΕΕ σχεδιάστηκε με σκοπό την αύξηση της αναγνωσιμότητας των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τα άλλα εθνικά λογότυπα που ίσως δείτε στη δική σας χώρα.

Η τοποθέτηση του λογοτύπου της ΕΕ είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2010 για προσυσκευασμένα τρόφιμα. Παραμένει προαιρετικό για εισαγόμενα προϊόντα μετά αυτή την ημερομηνία. Όπου χρησιμοποιείται ο λογότυπος της Κοινότητας με το νέο κανονισμό, θα αναγράφεται πλέον και η περιοχή προέλευσης των αγροτικών πρώτων υλών. Αυτή η ένδειξη μπορεί να αναφέρει : «ΕΕ», «εκτός ΕΕ» ή το όνομα της συγκεκριμένης χώρας, εντός ή εκτός ΕΕ, όπου παρήχθηκε το προϊόν ή οι πρώτες ύλες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε για την Βιολογική Γεωργία http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el