Γιατί Βιολογικό Μέλι;

 

  • Γιατί αποφασίσαμε να πιστοποίησουμε τα μελίσσια μας ως «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ»;
  • Τι είναι «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ» η «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ»;
  • Μπορούν να ονομάζονται βιολογικά προιόντα και αυτά που δεν είναι «Πιστοποιημένα Βιολογικα»;

Ο όρος «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ¨» έχει αρχίσει να γίνεται ένας καθημερινά χρησιμοποιούμενος όρος και στην πραγματικότητα πολύ δίνουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες.

Μιλώντας γενικά για «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ» και ιδιαίτερα για «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ» χρειάζεται να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για το τι μας οδήγησε στην εισαγωγή αυτών των όρων στην καθημερινότητα μας προκειμένου να κατανοήσουμε για το τι ακριβώς μιλάμε και πότε να χρησιμοποιούμε τον παραπάνω όρο και το κυριότερο πότε τρώμε ένα πραγματικά Βιολογικό προιόν.