Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η κατά κεφαλή κατανάλωση μελιού στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 1,7 κιλά γεγονός που μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών της Ε.Ε με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Η ετήσια παραγωγή μελιού στην Ελλάδα ανήλθε σε 16.000 τόνους(Τέταρτη θέση στην Ε.Ε.) με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2004/2005.Προηγούνται η Ισπανία με 32.000 τόνους η Γερμανία με 26.000 τόνους(κυρίως όμως λόγω τον εισαγωγών και όχι από εγχώρια παραγωγή) και η Ουγγαρία με 19.500 τόνους. Όσον αφορά των αριθμό των κυψελών καταλαμβάνουμε την δεύτερη θέση με (1.497.690 ) αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,8% του συνόλου των κυψελών της Ε.Ε των 27) με πρώτη την Ισπανία με (2.320.949)και ακολουθούν η Γαλλία (1.360.976) η Ιταλία (1.157.133) η Πολωνία (1.091.930) κτλ.

Στην Ελλάδα το 2005 απασχολούνταν 19.814 μελισσοκόμοι εκ των οποίων οι 7.170 είναι επαγγελματίες η ποσοστό 36% επί του συνόλου και οι οποίο κατείχαν το 73% του συνολικού αριθμού των κυψελών. Επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο μελισσοκόμος με περισσότερες από 150 κυψέλες. Επίσης οι Έλληνες επαγγελματίες μελισσοκόμοι αποτελούν σχεδόν το 40% των επαγγελματιών την Ε.Ε (7.170 από τους 17.986)Πηγή: COPA & Eurostat

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωριστεί 16 κατηγορίες μελιού ως ΠΟΠ(Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης) και 3 κατηγορίες ως ΠΓΕ (Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης). Από την Ελλάδα έχει καταχωρηθεί στο συγκεκριμένο Μητρώο μια κατηγορία Μελιού ως ΠΟΠ και συγκεκριμένα το εξαιρετικό Μέλι» Ελάτης Μαινάλου-Βανίλια « το οποίο παράγεται αποκλειστικα στον Νομο Αρκαδίας- Όρος Μαίναλο (Πελοπόννησος) το οποίο αναγνωρίσθηκε ως ΠΟΠ το 1996(Καν.1263/1996).