ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Οι βασικές κατηγορίες αμιγών Ελληνικών μελιών είναι 8 οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί με νομοθεσία αναφορικά με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να παρουσιάζουν προκειμένου ένα μέλι να φέρει την ονομασία μίας από αυτές τις κατηγορίες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που με νομοθετική ρύθμιση έχει καθορίσει συγκεκριμένα φυσικοχημικά & μικροσκοπικά χαρακτηριστικά για αυτές τις 8 κατηγορίες μετά από ερευνητική δραστηριότητα χρόνων.
Στην συνέχεια παραθέτουμε τις 8 κατηγορίες Ελληνικών αμιγών μελιών

 • Πέυκου(Μελίτωμα)
 • Έλάτης(Μελίτωμα)
 • Καστανίας(Μελίτωμα & Άνθη))
 • Ερείκης(Άνθεων)
 • Θυμαριού(Άνθεων)
 • Πορτοκαλιάς(Άνθεων)
 • Βαμβακιού(Άνθεων)
 • Ηλίανθου(Άνθεων)

Οι συγκεκριμένοι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των παραπάνω αμιγών τύπων ελληνικού μελιού περιλαμβάνονται στο (ΦΕΚ Β-239/23-2-2005)

Η επισήμανση της φυτικής προέλευσης των αμιγών τύπων ελληνικών μελιών που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κανονισμό, μπορεί να γίνει, μόνο αν αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές τους παραμέτρους, όπως αυτές ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τιμές των παραμέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων

Επιπλέον από τις παραπάνω κατηγορίες στις οποίες υπάρχει νομοθεσία ταυτοποίησης στην χώρα μας παράγονται σε σημαντικές ποσότητας και και αναλόγως την περιοχή τα παρακάτω είδη μελιού:

 • Κουμαρίας
 • Ανθέων
 • Δάσους
 • Βελανιδιάς