ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το 2009 αρχίζει η εξαγωγική μας δραστηριότητα με τις πρώτες μικρές ποσότητες να αποστέλλονται  στην Αγγλία και εν συνεχεία στην Γαλλία  ενώ το  2011 ξεκινήσαμε την συνεργασία μας για την διανομή των προϊόντων μας στην Σουηδία. Επίσης από τις αρχές του 2012 τα προϊόντα μας θα ξεκινήσουν να πωλούνται στην Γερμανία.